WELKOM

op de website van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen.

Elke zondag wordt om 10.00 uur een eredienst gehouden in het kerkgebouw aan de Steenbergseweg 2. De gemeenteleden komen hier samen om naar het Woord van God te luisteren, met elkaar te zingen en te bidden voor de nood in de wereld, dichtbij en ver weg.  De diensten worden voorgegaan door een gastpredikant, aangezien de gemeente geen financiële draagkracht meer heeft een ‘eigen’ predikant in dienst te hebben.

Onze kerk is zeer karakteristiek. Het is één van de mooiste Gereformeerde kerkgebouwen van na WOII,  het is een oorspronkelijk ontwerp van de bekende ontwerper Egbert Reitsma, een vriend van ds. Impeta, een van de eerste predikanten in de opbouwtijd van na de bombardementen van 1944.Bij binnenkomst vallen gelijk een aantal dingen op, zoals een prachtige kroonluchter vanuit het midden van de overkoepeling. U loopt van aanvang af over een wit-zwart geblokt tegelpad gelegd in zwart-granieten banden.
Uw plaats vindt u ergens in een bank op een houten vloer die hangt aan de gangpaden. 

In de jaren ’80 is er door gemeentelid Boud Slings, in samenwerking met gemeenteleden gewerkt aan de omslag naar een duidelijk vormgegeven liturgisch centrum in het gebouw. 
Een grote grijze rand op ooghoogte accentueert zonder op te vallen. Deze lijn is een uitkomst bij exposities maar geeft ook de eenheid weer, dat we in de gemeenschap verbonden zijn. Tevens ontwierp Boud Slings een wandvullende invulling van 'Geloof, Hoop en Liefde'. 

Tekst: ds. Pieter van der Woel, voormalig predikant Gereformeerde Kerk te Dinteloord en Steenbergen, mei 2010
GELOOF, HOOP EN LIEFDE
Een kruis, een anker en een hart,
symbolen voor het leven:                                                        
wie in geloof en hoop volhardt
leert liefde door te geven.

Het kruis is toonbeeld van geloof,
belofte, onomwonden:
Al is uw schuld ook nog zo groot,
vergeven zijn uw zonden!

Het anker is de vaste hoop,
onzichtbaar, onder water,
op God geworpen in de doop:
rotsvast, voor nu en later.

Het hart? Dat klopt voor al wat leeft,
het is de hoogste gave,
en wie het kruis als anker heeft
krijgt liefde als een haven.
A.F. Troost

ZO IS HET TOCH….?

Een toelichting op het reliëfwerk dat is aangebracht op de wand waar voorheen het orgelfront was.
Het reliëfwerk stelt voor : GELOOF, HOOP EN LIEFDE.
In het midden ziet u de verticale en horizontale balk van het kruis.  Dit symbool van ons geloof gaat over in de vorm van een anker, onze hoop en vertrouwen.
Links en rechts van het kruis zijn gelijkvormige harten geplaatst, uitbeeldend de gemeente: vrij, niet allen op één lijn staand, niet allen dezelfde richting uitgaand, maar toch -in de ruimte- in liefde verbonden met elkaar.
Het licht achter de harten geeft aan dat de gemeenschap het licht door mag geven, het Licht vanuit het kruis aan de wand van het liturgisch centrum, ons aller uitgangspunt.
Tijdens het maken van het reliëfwerk op de wand was er een probleem (of uitdaging) te overwinnen: Hoe bevestigen we de harten zodanig , dat de constructie enerzijds vrij hangt en anderzijds toch stevig is. Na afloop van het karwei stelde de uitvoerder vast dat alle harten tezamen een solide bouwwerk vormden.

“Ja “dacht ik,  “ZO IS HET TOCH ! Als we als gemeenteleden bij elkaar blijven, ook al zitten we niet altijd op dezelfde lijn, ook al staan onze neuzen niet altijd dezelfde richting op, dan vormen we een gemeenschap van LIEFDE, in HOOP door het GELOOF!”

Boud Slings
tekst uit ons kerkblad december 1999


 
terug