Onze gemeente

Een van de meest belangrijke uitgangspunten is dat onze kerk een vitale en zelfstandige kerk is, die met krimp te maken heeft, maar toekomstgericht wil blijven verbinden. Wij willen koesteren wat waardevol en kostbaar is en actief met elkaar in gesprek willen blijven in GELOOF, HOOP EN LIEFDE voor iedereen!

We willen een kerkgemeenschap zijn, in ons eigen kerkgebouw, de eredienst met het woord en sacramenten vieren met een gastpredikant en daarnaast laagdrempelig aanwezig zijn op 'kruispunten' van ieders leven. Interactie met eigen leden alsook op oecumene en maatschappelijk terrein. We willen een gemeente zijn waarin ruimte is voor verscheidenheid waarin mensen zich verbonden voelen. Niet veroordelend, maar openstaand voor onze naasten.

Want hoe mensen ook met onze kerk zijn verbonden, samen willen wij geloven dat God ons leven hoop, zin en vertrouwen in de toekomst geeft.

Kernwaarden die we hieraan verbinden zijn:
• Woord van God (eredienst)
• Omzien naar elkaar (pastoraat)
• Bidden voor/met elkaar (verbondenheid in vreugde en verdriet)
• Gastvrijheid (Los van geloof en religie is iedereen welkom)
• Missionair werk; zichtbaar zijn in ons dorp

Een GELOOFSGEMEENSCHAP die open staat voor verandering met vereende krachten.

bron: beleidsplan 2021-2025
terug