Boekenmarkt 8 juni 2024

   
Lees meer 

Pasen 2024

      

De Nieuwe Paaskaars

De Goede Week 2024Witte Donderdag
Na de viering samen kijken naar The Passion 

Dinercarrousel 2024We kwamen bijéén in de bijzaal van onze kerk en proostten met Cava op het leven!

Elma Kooistra opende met een ludiek stuk over de start 15 jaar
geleden van de dinercarrousel!

We gingen in groepjes uiteen naar onze gastheer/vrouw voor een voorgerecht dat varieerde van mosterdsoep tot bladerdeeghapjes. Smullen geblazen!
Om half zeven rouleerden we weer voor het hoofdgerecht..
Kip met zelfgebakken Friet, kostelijke lasagne, Captain’s Dinner etc.
Om 8 uur kwamen we weer in de bijzaal gezellig bijelkaar en genoten van Trifle, MonChou taart en koffie of thee! Voor herhaling vatbaar.
 
 
Lees meer 

Actie Stichting Help Mij Leven         
Lees het verhaal van de actie tbv straatkinderen in Brazilië 


  
Lees meer 

December 2023


 
  
     


   
 
Lees meer 

Johan Bos

DE KERKELIJK WERKER

Heeft u hem al zien fietsen? Onze kerkelijk werker Johan Bos? Op 1 oktober is hij aan het werk gegaan in onze gemeente. Gedetacheerd voor 4 uur per week vanuit de Protestantse Gemeente Willemstad voor het verrichten van pastorale werkzaamheden.

Dankzij de inzet van ouderling-kerkrentmeester Ad Breure kwam er onverwacht snel antwoord op de kerkenraadsvraag ‘’Hoe nu verder na het vertrek van dominee Vastenhoud?’’ Zo vlug dat het hier en daar ontbrak aan het tijdig verzenden van informatie naar belanghebbenden. Dit leidde er toe, zo vertelde Johan tijdens zijn bezoek aan de kerkenraadsvergadering van 25 oktober, dat een gemeentelid het telefoontje om een afspraak te maken in twijfel trok en bij een lid van het pastorale team informeerde of het klopte dat degene die had gebeld daadwerkelijk de nieuwe kerkelijk werker was. Na het geruststellende antwoord werd de deur gastvrij open gedaan voor Johan.

Voor degenen die de presentatie hebben gemist in de dienst van 22 oktober: in het kerkblad van december 2023 verschijnt het interview dat verslaggeefster Annet Emmerzaal binnenkort gaat afnemen.

Vanaf deze plaats wensen we Johan een zegenrijke tijd toe in onze gemeente!
 

In het licht van gedenkenEen naam gebeiteld in steen
Een naam uitgeroepen bij de geboorte
Een naam gegeven als opdracht om te leven
Een naam gefluisterd in liefde
Een naam alleen nog als herinnering
Een naam gegrift in Gods hand


De viering van zondag 19 november, de zondag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar stond in het teken van het licht van gedenken.

Tijdens de dienst, waarin onze consulent, dominee Vermeulen voorging, werd de naam genoemd van het/de overleden gemeentelid/gemeenteleden en werden er kaarsen aangestoken, ontstoken aan de Paaskaars, in het geloof dat zij leven in het eeuwig Licht van God.

Getekend, geleefd, innig mee verbonden
Niet weg te denken uit het leven
Een hart vol herinneringen van liefde en verdriet
Voor altijd draag ik jou mee


Annemarie Hagoort
uit: "In het licht van gedenken"
Lees meer 

Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 12 november 2023

 

‘’Herfsttijd – oogsttijd’’

Aan God de eer in elk seizoen, Hij maakt het aardse leven groen
De bloesem, bomen, al wat bloeit, de tarwe, appels, al wat groeit

Hij bindt ons door oprecht geloof, tot Zijn gemeente, schoof aan schoof
Als Zijn beminden bloeien wij, als broers en zussen groeien wij

Aan God de eer in lentetijd, in zomer-, herfst- en wintertijd
Zijn liefde trekt een vruchtbaar spoor, Zijn trouw gaat de seizoenen door

Er is geoogst, het land is kaal, toch zingt het ons een vol verhaal
Al oogt de arde leeg en dood, God voedt ons met Zijn hemels brood

Hij heeft ons in de herfst bereid de vrucht van Zijn goedgunstigheid
Wat God op aarde heeft gezaaid, vraagt dat elk mens Hem lof toezwaaitTekst van Klaas van Hoek, ook te zingen op melodie van Psalm 134 (Gij dienaars...) en Lied 670 (Kom Schepper God...)


 


 

Leesclub
De leesclub is in 2001 opgericht en telt momenteel 9 leden. Er worden 4 boeken per jaar besproken.
De samenkomst is bij de leden thuis waar beurtelings een boek wordt besproken.

Op 2 november 2023 hebben we “Schemerleven” van Jaap Robben besproken!
‘Een indrukwekkende roman: een bedrieglijk eenvoudig verhaal van levens in de marge, gezien door de ogen van een kind, geschreven in helder en krachtig proza’.

Het programma in 2024: 

18-01-2024
“Meisjes uit het dorp” van Marion Bloem

14-03-2024
“Ga als een rivier” van Shelley Read

25-04-2024
“Wat mama niet vertellen kon” van Marcel Maassen

Iedereen is WELKOM!
Bep de Nood en Aly Breure

De Aanschuiftafel

 

De versierde aanschuiftafel staat gereed om de gasten te ontvangen. 

Als gevolg van de sterk stijgende kosten voor het levensonderhoud kunnen veel mensen een steuntje in de rug gebruiken. Daarom bieden we de 1e, 2e en 3e donderdag van de maand een gratis warme maaltijd aan. Inloop vanaf 17:30 uur, om 18:00 uur staat het buffet voor u klaar in de bijzaal van de Gereformeerde kerk, ingang aan het Zuideinde.

Wilt u gebruik maken van deze gratis maaltijd geeft u zich dan op via de mail:  deaanschuiftafel20@gmail.com

Wekelijks zijn er zo’n 7 jongeren en 9 volwassenen. Een en ander afhankelijk van andere verplichtingen
Met elkaar is er gespreksstof genoeg. De maaltijden zijn zeer divers. Soms zijn er restjes maar die gaan altijd mee met de tafelgasten.
Welkom!
 

Koffieochtendje


De eerste koffieochtend (4 oktober j. l.) heeft intussen alweer plaats gevonden in de bijzaal van de kerk.
Deze begint iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 uur en is uitlopend tot 11.30 uur.
Indien anders wordt het zondags ervoor afgezegd bij de afkondigingen in de kerk.
Als men iets voor bij de koffie mee wil nemen mag altijd, laat het ons dan weten.
In december en mei willen we weer een "koffieochtend met lunch" houden.( vrijwillige bijdrage gevraagd)
Er komt dan voor die tijd  weer een lijst in de hal van de kerk te liggen voor deelname hieraan.
Dus de december "koffieochtend met lunch" komt er binnen kort weer aan.
De koffieochtend is voor  ieder gemeentelid van de kerk die behoefte heeft aan een gesprekje of gezelligheid.  

Het koffieteam Elly Sinnema en Riet de Nijs

       

22 oktober 2023 actie voedselbank


Lachende gezichten bij onze gemeenteleden Sam en Sjanie de Jong na de viering van zondag 22 oktober 2023!!

Het was weer geweldig hoeveel producten er in de 2 winkelkarretjes en op de tafel in de hal bijeen waren gebracht voor de Voedselbank.

Vijf supermarkt tassen, twee grote plastictassen en enkele papieren tassen konden worden gevuld alvorens ze een plaatsje vonden in de auto van de Voedselbankmedewerkers, het echtpaar De Jong.

Het college van diakenen wil een ieder die een steentje bijdroeg aan het prachtige resultaat heel, heel hartelijk bedanken!!


    

zondagmiddagconcert 24 september 2023

Concert “Water: vriend of vijand?”

Klarinetensemble KleZZ uit Zierikzee en pianist Patrick Goverde geven op zondagmiddag 24 september 2023 een concert in de Gereformeerde Kerk in Dinteloord met als thema “Water: vriend of vijand?”.
Er wordt een muzikale ode gebracht aan water, als belang voor de mensen en de wereld.
Daarnaast worden de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953 in Dinteloord herdacht.

Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur.
Bij binnenkomst van de kerk is een mini-expositie van kunstkaarten in het thema ‘Water’ van de Texelse kunstenaar Roel Brakenhoff.

De toegang is gratis.

Na afloop van het concert is er een deurcollecte voor de onkosten van het concert.

U bent van harte welkom!
 

startzondag 17 september 2023

START SEIZOEN 2023 – 2024: GA JE MEE?

De vakantieperiode is (grotendeels) ten einde en het nieuwe seizoen 2023 – 2024 lonkt ons toe. Op zondag 17 september is het zover!

De startzondag begint om 9.00 uur met een stevig en gezond ontbijt om voldoende energie op te doen om het komende jaar gehoor te kunnen geven aan de oproep (van de Protestantse Kerk in Nederland) om als mensen van goede wil te getuigen van geloof, hoop en liefde, in de eigen gemeente, maar zeer zeker ook door contacten te leggen met andere gelovigen in de omgeving en daarbuiten met het doel te verkennen hoe je samen – ondanks verschillen – Gods liefde kunt delen en uitdelen aan de medemensen.

Na het ontbijt volgt de viering. Uit de liederen, de gebeden, de verhalen, de muziek blijkt dat de kerk van Christus kleurrijk is en die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt.

Vervolgens krijgt de startzondag na de dienst een extra tintje, want in de bijzaal wachten de vers gezette koffie, de dito thee en een drankje en daarbij ontbreken de zoete en de hartige versnaperingen uiteraard niet!

Ga je mee? Ja toch! Voel u, gasten en gemeenteleden, hartelijk welkom!!
 

Zondag 3 sept 2023
  


 
Lees meer 

Chagall expositie                                                                                                                       foto impressie →
Lees meer 

Bijzaal- en keukenplafond geïsoleerd en vernieuwd.


Een goede voorbereiding is het halve werk! In een week tijd is zowel het plafond van de keuken als de bijzaal vernieuwd en geïsoleerd. 
Met de nieuwe ledverlichtingspanelen kunnen zelfs de liturgische kleuren worden ingesteld! 
Op de volgende pagina treft u meerdere foto's van de klus.
 
Lees meer 

frietjes bij de aanschuiftafel

    

    

de nieuwe paaskaars

       

meer uitleg op volgende bladzijde
Lees meer 

palmpaasontbijt

  


meer foto's  op de volgende bladzijde.
Lees meer 

Paastakkenactie diaconie 26 mrt 2023

    

Vredesduiven


De netwerkclub organiseerde in oktober 2022 een mooi en interessant bezoek aan diverse kerken en een synagoge in “Vroom Bergen op Zoom”. Op de liturgietafel van de Ontmoetingskerk lag de vlag van Oekraïne met een vredesduif.
Tijdens de gemeentebijeenkomst opperde een gemeentelid dat voor onze kerk zoiets ook mooi zou zijn.
De leden van de kerkenraad besloten het idee van de vredesduif verder uit te werken, niet alleen voor de oorlog in Oekraïne, maar ook voor brandhaarden wereldwijd.
Een van de kerkenraadsleden kwam 2 zwarte, gipsen duiven op het spoor, welke als vredesduif zouden kunnen worden gebruikt. Passend bij het thema werden de duiven in een wit verfbad gedompeld en inmiddels staan ze op het plateau bij de piano. De olijftak mocht niet ontbreken en de vredesvlag vertegenwoordigt alle gebieden van zorg waar oorlog, onrecht en armoede heersen.
Het is een symbolisch geheel dat staat voor vrede en gerechtigheid, niet alleen in de wereld maar ook in ons hart.
 

Uitnodiging palmpaasontbijt


Wij, de leden van het diaconale team, nodigen u hierbij met veel genoegen uit voor het PalmPaasontbijt, dat gehouden zal worden op Palmzondag, 2 april 2023 om 9.00 uur in de bijzaal van ons kerkgebouw.

Op deze laatste zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Een koninklijke gebeurtenis en daarom trakteren we u graag op een bruine of witte boterham met hartig of zoet beleg, een vers gekookt eitje, een glaasje jus d’ Orange, een pittig kopje koffie, wellicht een sneetje Paasstol en een warm bakje thee.

We kijken reikhalzend uit naar uw komst. De groene collectebus is, zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, ook van de partij om van alle ‘’ontbijters’’ een kleine, vrijwillige bijdrage te ontvangen.

Maartse groetjes voor u allen vanuit het college van diakenen, Piet Naeije, Erwin Oosterling, Corrie Nieuwkoop, Dicky van der Kolk, Nella de Gast en Wil Plouvier.
 

Help de slachtoffers van de aardbeving

Kerk in Actie met Giro555 in actie voor slachtoffers aardbeving

7 feb 2023

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De samenwerkende hulporganisaties -  waaronder Kerk in Actie - bundelen de krachten in Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit verschrikkelijke natuurgeweld.

Dringend noodhulp nodig

De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 5.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 15.000. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Na de eredienst van zondag 19 februari waarin Ds. Diemer de Jong voor zal gaan, liggen de kaarten klaar om beschreven te worden. Natuurlijk zal hierbij een kopje thee of koffie niet ontbreken.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

     

Dinercarrousel januari 2023

   

    

Actie Kerkbalans


Dit jaar doet ook onze kerk mee aan de actie Kerkbalans. 
Binnenkort wordt de brief hierover bij u persoonlijk afgegeven. We hopen dat u het toezeggingsformulier wilt invullen. Dit formulier wordt dan weer na ongeveer een week bij u opgehaald. 

De Aanschuiftafel

     
Als gevolg van de sterk stijgende kosten voor het levensonderhoud kunnen veel mensen een steuntje in de rug gebruiken. Daarom bieden we de 1e, 2e en 3e donderdag van de maand een gratis maaltijd aan.
Inloop:          vanaf: 17:30 uur, om 18:00 uur staat het buffet voor u klaar;
Locatie:        Bijzaal van de Gereformeerde kerk, ingang aan het Zuideinde;
Aanmelden:  uiterst de maandag voorafgaand aan de donderdag via mail: deaanschuiftafel20@gmail.com 

U bent van harte welkom!
 
Lees meer 

Nieuwjaarsdienst 2023

Om uitgeslapen toch de dienst van zondag 2 januari 2023 te kunnen bijwonen, was de aanvangstijd verplaatst naar 11.00 uur.  Het thema voor deze zondagochtend luidde: “Bollen, bubbels en de bijbel”. Voorganger ds.Tineke Veldhuizen heeft als overdenking hierbij een gedeelte uit Prediker 9 gebruikt en we hebben toepasselijke liederen met elkaar gezongen. 

Na afloop van de dienst konden aanwezige gemeenteleden elkaar het goede wensen voor het nieuwe jaar, onder het genot van koffie/thee met oliebollen en appelbeignets. Aansluitend werden nog de glazen met bubbelwijn geheven om nogmaals op het nieuwe jaar te proosten. 

Lees meer