Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau maakt onderdeel uit van het college van Kerkrentmeesters. Het bureau zorgt voor een actuele registratie van de leden van de kerk. Het doel van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van het optimaal functioneren van de kerkelijke gemeente.

Voor de uitvoering van de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerken), een geautomatiseerd programma van de PKN.

Indien u contact wilt opnemen met het kerkelijk bureau kunt u een e-mail sturen naar: kb@pkndinteloord.nl 

terug

Agenda

De Aanschuiftafel

do 09 feb 2023 om 17.30 uur

Eredienst

zo 12 feb 2023 om 10.00 uur

De Aanschuiftafel

do 16 feb 2023 om 17.30 uur

RK senioren bijeenkomst

do 16 feb 2023 om 9.00 uur

Eredienst

zo 19 feb 2023 om 10.00 uur

Veertigdagentijd kalender


Website


Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Stuur dan een e-mail naar 
sitebeheerders@pkndinteloord.nl