Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door een aantal ambtsdragers bestaande uit ouderlingen en diakenen. De leden van de kerkenraad vergaderen maandelijks in de bijzaal van de kerk. De vergaderingen zijn openbaar, uitgezonderd eventueel besloten gedeelten van de vergadering. De kerkenraad wordt tijdens vergaderingen ondersteund door emeritus predikant W.A.Vermeulen.


 

Ad Kievit   ouderling/preses
Hans Ipema  ouderling/scriba
Ad Breure                 ouderling/kerkrentmeester
Joke van de Merbel     ouderling/pastoraat
Wil Plouvier                  diaken
Piet Naeije                      diaken
Nella de Gast                  diaken
Corrie Nieuwkoop        diaken
Dicky van der Kolk     diaken     

      

terug