Startzondag 18 sept 2022

Op zondag 18 september vierden we de start van seizoen 2022/2023 met ds Tineke Velthuizen.
Thema: aan tafel.
Een fijne dienst waarin we het Heilig Avondmaal met elkaar vierden. Na de eredienst was er koffie en thee  in de bijzaal, Hans Ipema verzorgde een pianoconcert in de kerk en als afsluiting van deze startdag genoten we van een goed verzorgde lunch.
De ingezamelde bloemen worden verwerkt tot boeketjes die na afloop van de bijeenkomst thuisgebracht worden bij gemeenteleden die er niet bij konden zijn.


        
terug