Netwerkgroep

De netwerkclub is een onafhankelijk initiatief van vier kerkelijke gemeente leden die verbinding maken en zoeken tussen maatschappij en kerk. Een initiatief van leden in samenspraak met de toenmalige Dominee drs. Pieter van der Woel. Actief vanaf 2007. Eens per jaar resulteert dit in een bezoek aan een bedrijf, museum, kerkelijke activiteit of ander initiatief.

De netwerkclub verdiept zich op projectbasis, ge- en ongevraagd, in onderwerpen die spelen in onze kerkgemeenschap en zoekt daarin verbinding met de maatschappij. Wanneer van toepassing wordt er contact opgenomen met kerkenraad of gemeenteleden. Ook wordt een kerkelijk onderwerp niet geschuwd om daarover een discussie uit te lokken die één op één speelt in de maatschappij.

Enkele activiteiten zijn geweest: Bezoek aan verschillende bedrijven zoals JMT, Rijk Zwaan groente zaden veredeling Suiker Unie. Thema dienst Kick Bras, Remonstranten kerk, Booijmans van Beuningen e.v.a. excursies. In 2018 rapport opgesteld over de toekomst van onze kerk, aangeboden aan KR en daarmee de opdracht gekregen dit verder uit te werken.

Leden van de groep zijn: Cees Hordijk, Ko de Nood en Theo Emmerzaal.

terug