Liturgiecommissie

De liturgiecommissie houdt zich bezig met de organisatie van speciale diensten in samenwerking met gastpredikanten. Zij streven ernaar om diverse gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van vieringen in de 'Stille Week'  Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paasmorgendienst en de Kerstmorgendienst.
De Kerstavondzangdienst wordt samen met de liturgiecommissie van de Hervormde Kerk georganiseerd en beurtelings in de Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk gehouden.
terug