Kosterij

De kosters zorgen voor het gereedmaken van het kerkgebouw voor de uitvoering van de eredienst, het tot stand brengen van de geluidsverbinding met SLOS en Kerkomroep en de ontvangst van de gastpredikant. Tevens zijn de kosters gastheer/-vrouw voor de kerkbezoekers.
In onze kerk zijn vele vrijwilligers die de taak van koster ongeveer 4 x per jaar op zich nemen.

 

 

terug