Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters richt zich op de financiële en materiële randvoorwaarden van onze kerkgemeenschap en het kerkgebouw.  
Het college vergadert 1 keer per 6 weken. 

Het college van kerkrentmeesters heeft een aantal taken:
  • zorg en het onderhoud van het kerkgebouw;
  • opstellen van de begroting en de jaarrekening;
  • voorbereiden en uitvoeren van de actie Kerkbalans;
  • uitvoeren van de jaarlijkse kascontrole;
    zorgdragen voor de ledenadministratie en de boekhouding.
     

Simon de Feijter          voorzitter
Helma Prent                penningmeester
Wil Plouvier
Ad Breure
Herman Slings
Bert van de Merbel
Jan de Nijs 
terug