Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau maakt onderdeel uit van het college van Kerkrentmeesters. Het bureau zorgt voor een actuele registratie van de leden van de kerk. Het doel van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens ten behoeve van het optimaal functioneren van de kerkelijke gemeente.

Voor de uitvoering van de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het LRP (Ledenregistratie Protestantse Kerken), een geautomatiseerd programma van de PKN.

Indien u contact wilt opnemen met het kerkelijk bureau kunt u een e-mail sturen naar: kb@pkndinteloord.nl 

terug