Johan Bos

DE KERKELIJK WERKER

Heeft u hem al zien fietsen? Onze kerkelijk werker Johan Bos? Op 1 oktober is hij aan het werk gegaan in onze gemeente. Gedetacheerd voor 4 uur per week vanuit de Protestantse Gemeente Willemstad voor het verrichten van pastorale werkzaamheden.

Dankzij de inzet van ouderling-kerkrentmeester Ad Breure kwam er onverwacht snel antwoord op de kerkenraadsvraag ‘’Hoe nu verder na het vertrek van dominee Vastenhoud?’’ Zo vlug dat het hier en daar ontbrak aan het tijdig verzenden van informatie naar belanghebbenden. Dit leidde er toe, zo vertelde Johan tijdens zijn bezoek aan de kerkenraadsvergadering van 25 oktober, dat een gemeentelid het telefoontje om een afspraak te maken in twijfel trok en bij een lid van het pastorale team informeerde of het klopte dat degene die had gebeld daadwerkelijk de nieuwe kerkelijk werker was. Na het geruststellende antwoord werd de deur gastvrij open gedaan voor Johan.

Voor degenen die de presentatie hebben gemist in de dienst van 22 oktober: in het kerkblad van december 2023 verschijnt het interview dat verslaggeefster Annet Emmerzaal binnenkort gaat afnemen.

Vanaf deze plaats wensen we Johan een zegenrijke tijd toe in onze gemeente!
 
terug