Dinercarrousel

ln 2008 vatte de toenmalige commissie 'Vorming en Toerusting' het idee op om jaarlijks een gezamenlijke maaltijd te organiseren.
Hoe dat aan te pakken? De bijzaal is waarschijnlijk te klein, in de keuken was toen geen kook-of warmhoudbron, laat staan een oven? Maar het zou zo leuk zijn om elkaar te ontmoeten op informele wijze.

Na wat gepuzzel is het volgende concept ontwikkeld:
-Uitnodiging in het kerkblad van november voor de laatste zondag in januari van het daaropvolgende jaar, met tevens de vraag wie er een voorgerecht- en wie er een hoofdgerecht kan verzorgen,
-Beginnen in de bijzaal met drankje en uitleg,
-Kaartjes uitdelen waarop vermeld staat waar je het voorgerecht krijgt opgediend en met wie je aan tafel zit en daarna verhuizen naar het volgende adres, waar je het hoofdgerecht krijgt voorgeschoteld en waar je met weer andere mensen rond de tafel zit.
-De indeling is in groepjes van 5 a 6 personen en rond half negen wordt iedereen weer terug verwacht in de bijzaal voor een dessert en/of kopje koffie.
-Voel je niet verplicht om je op te geven als kookadres als je dat niet ziet zitten en hou het gerecht simpel, het gaat om het samenzijn en de gesprekken die aan tafel gevoerd worden.

Dit concept spreekt nog steeds aan, met uitzondering van de jaren 2020 en 2021 wegens Corona, en draait de dinercarrousel nog steeds zijn rondjes.
Altijd op de zondag van het laatste weekend van januari, uitgezonderd 2022, toen het nog niet in januari kon, maar wel in april van dat jaar.
Als organisatiecomité hopen we op de laatste zondag in januari 2023 de draad weer op te pakken en weer een rondje te kunnen draaien met de dinercarrousel
terug