Regeling rouw- en trouwdiensten

Het kerkgebouw wordt incidenteel gebruikt voor rouw-en trouwdiensten. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.


Huur kerkgebouw     € 150,00
Gastpredikant:          € 425,00

Op dit bedrag wordt voor gemeenteleden het totale bedrag van de vrijwillige bijdrage
over de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht. 
Bij het niet kunnen voldoen van de kosten zal in overleg met het college van
kerkrentmeesters/het college van diakenen naar een passende oplossing worden gezocht.

 
terug