Pastoraat

Pastoraat is allereerst het omzien naar elkaar als een taak van alle gemeenteleden, daarbij samen verbonden vanuit geloof, hoop en liefde. We geloven immers dat in Gods ogen ieder mens kostbaar is en dat een ieder van ons zorg en aandacht nodig heeft op vreugdevolle en droevige momenten. Een blijk van meeleven, in welke vorm dan ook, kan heel veel betekenen voor onze naaste, onze medemens.

Naast dit onderlinge pastoraat is er ook het ambtelijke pastoraat, dat wordt verzorgd door de kerkelijk werker en een predikant. Zij worden hierbij ondersteund door bezoekmedewerkers van het contactteam en de leden van de werkgroep pastoraat.

Er kunnen momenten zijn waarop u behoefte hebt aan een gesprek met een predikant, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, bij een ziekenhuisopname, stervensbegeleiding, het aanvragen van een uitvaartdienst, het aanvragen van een doop- of een trouwdienst, bij bijzondere gebeurtenissen of om persoonlijke redenen. Aarzel dan niet om contact op te nemen met de werkgroep pastoraat:
Kerkelijk Werker Johan Bos (mail: joh3-16@hotmail.com)
Joke van de Merbel (mail: jokevandemerbel@hotmail.com ) 
Lenie Naeije (mail: lenienaeije@home.nl )

Samen met u wordt bekeken op welke manier er pastorale zorg kan worden geboden.
 
terug