De Goede Week 2024Witte Donderdag
Na de viering samen kijken naar The Passion 
terug