22 oktober 2023 actie voedselbank


Lachende gezichten bij onze gemeenteleden Sam en Sjanie de Jong na de viering van zondag 22 oktober 2023!!

Het was weer geweldig hoeveel producten er in de 2 winkelkarretjes en op de tafel in de hal bijeen waren gebracht voor de Voedselbank.

Vijf supermarkt tassen, twee grote plastictassen en enkele papieren tassen konden worden gevuld alvorens ze een plaatsje vonden in de auto van de Voedselbankmedewerkers, het echtpaar De Jong.

Het college van diakenen wil een ieder die een steentje bijdroeg aan het prachtige resultaat heel, heel hartelijk bedanken!!


    
terug